Έργα Υποδομής

Η φιλοσοφία της εταιρίας είναι να παρέχει ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών προετοιμασίας επιφάνειας και προστασίας που αφορά στην εκτέλεση έργων εργοστασιάκα και την ολοκλήρωση στο πεδίο. Τα μεγάλα έργα υποδομής…

Πυροπροστασία

Η εταιρία με συνεχή ενημέρωση και επενδύσεις στον τομέα των έργων παθητικής πυροπροστασίας είναι σε θέση να ακολουθήσει και να εφαρμόσει τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών και Διεθνών προτύπων.