Ανθρώπινο Δυναμικό

Ανθρώπινο Δυναμικό

Επενδύοντας σταθερά στις ανθρώπινες σχέσεις καθώς και στη διαρκή εκπαίδευση του μόνιμου προσωπικού, η εταιρεία αποδεικνύει την επιμονή της στην ποιότητα με τη μακρόχρονη συνεργασία της με έμπειρο εργοτεχνικό προσωπικό. Απόδειξη των ανωτέρω είναι η πιστοποιημένη εκπαίδευση των τεχνιτών σε δύσκολες και απαιτήτικές εφαρμογές όπου απαιτείται μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία.