Προστασία επιφανειών

  • Αντιδιαβρωτική προστασία επιφανειών σε ατμοσφαιρική έκθεση σύμφωνα με τα πιο αξιόλογα διεθνή πρότυπα όπως το ISO 12944 ή το Norsok M-501
  • Εσωτερική βαφή μεταλλικών, σκυροδετημένων ή ανοξείδωτων επιφανειών για αποθήκευση καυσίμων, χημικών, τροφίμων, πόσιμου νερού, ακολουθώντας τα ανωτέρω πρότυπα
  • Επικάλυψη θερμοσυστελλούμενων ή ψυχρού τύπου ταινιών πολυεθυλενίου
  • Εσωτερική βαφή αγωγών παροχής καυσίμων, νερού, φυσικού αερίου
  • Επιμετάλλωση
  • Ειδικά επιχρίσματα προστασίας υπογείων βανών και αγωγών