Η Εταιρεία

1972 – Έτος ίδρυσης της εταιρείας με αντικείμενο την αντιδιαβρωτική προστασία μεταλλικών επιφανειών. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον τομέα των τροφίμων.

1974 – Η δραστηριότητα της εταιρείας επεκτάθηκε στον τομέα των καθαρισμών και βαφών στη ναυτιλία.

1977 – Στον τομέα της βιομηχανίας δημιουργούνται μεγάλες ανάγκες συντήρησης σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης, σε έργα της ΔΕΗ και στον τομέα των τροφίμων. Προκειμένου η εταιρεία να ανταποκριθεί, δημιουργεί μόνιμη εγκατάσταση στον Ασπροπυργο Αττικής.

1985 – Εγκατάσταση αυτόματου μηχανήματος αμμοβολής βαφής σε ιδιόκτητο χώρο στην περιοχή Ασπροπύργου και έντονη δραστηριοποίηση στους τομείς των διυλιστηρίων και κέντρων λυμμάτων.

1991 – Η εταιρεία έχοντας ως προτεραιότητα την παροχή υπηρεσιών και τελικού προϊόντος πολύ υψηλής ποιότητας καθώς και με έντονη περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, δημιουργεί σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις κλειστό βαφείο και αμμοβολητήριο με ελεγχόμενες συνθήκες περιβάλλοντος. Έντονη ενασχόληση με έργα ΔΕΗ, διυλιστηρίων και διαχείρισης αποβλήτων.

2003 – Παράλληλη με την εργοληψία βαφών στρατιωτικού εξοπλισμού καθώς και των ηλεκτρονικών πινακιδών σήμανσης των εθνικών δικτύων, η εταιρεία προβαίνει στην κατασκευή ειδικού θαλάμου βαφής με σύστημα ανακύκλωσης και θέρμανσης αέρα.

2012 – Επέκταση κατά 1000 m2 του χώρου βαφής και πιστοποίηση εφαρμογής συστημάτων παθητικής πυροπροστασίας

Η εταιρεία λειτουργεί εφαρμόζοντας σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001.