Προετοιμασία Επιφανειών

Προετοιμασία επιφανειών

  • Αυτόματη αμμοβολή και βαφή Α’ ύλης σιδήρου και σωλήνων
  • Αμμοβολή όλων των τύπων μετάλλου (χάλυβας, ανοξείδωτο αλουμίνιο κτλ)
  • Υδροβολή/ υδροαμμοβολή μεταλλικών ή μη επιφανειών