Πυροπροστασία

Η εταιρία με συνεχή ενημέρωση και επενδύσεις στον τομέα των έργων παθητικής πυροπροστασίας είναι σε θέση να ακολουθήσει και να εφαρμόσει τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών και Διεθνών προτύπων.