Έργα Ενέργειας

Η Epichrom την τελευταία δεκαετία έχει συμμετάσχει στην υλοποίηση έργων στο τομέα της ενέργειας δίνοντας έμφαση σε έργα που αφορούν επενδύσεις εκτός Ελλάδας.